TengizChevroil FGP Yemekhane Binaları

PROJE TANIMI: Kazakistan Tengiz bölgesinde yer alan işçi yemekhane binaları konteyner bileşimi olarak tasarlanmıştır. Tasarım SNIP şartnamesine uygun olarak hazırlanmıştır.

SERVİSLER:
⦁ Statik tasarım ve hesap raporunun hazırlanması.
⦁ Konteyner imalat resimlerinin hazırlanması.
⦁ Kaplama,kapatma ve mimari detay çözümü ve metraj çalışması